Termeni și condiții generale și anunț juridic

1. SCOPUL

Acești termeni și condiții generale de vânzare ("CGV") se aplică exclusiv vânzării online a produselor Elia Innovation (denumită în continuare "Elia Lingerie") pe site-ul www.elia-lingerie.com (denumit în continuare "Site").

2. DOMENIUL DE APLICARE

lCGV reglementează în mod exclusiv contractele de vânzare online a produselor Elia Lingerie (denumit în continuare "Vânzătorul") încheiate cu cumpărătorii care sunt consumatori și constituie, împreună cu comanda online, documentele contractuale obligatorii pentru părți, cu excepția tuturor celorlalte documente, prospecte, cataloage sau fotografii ale produselor, care au doar un caracter informativ.

CGV sunt redactate în limba franceză, la fel ca l, precum și toate informațiile contractuale menționate pe site.

3. DISPONIBILITATEA ȘI APLICABILITATEA

CGV sunt puse la dispoziția consumatorilor pe site-ul internet al vânzătorului, unde pot fi consultate direct. Condițiile generale de vânzare sunt obligatorii pentru consumator, care recunoaște că le-a citit și le-a acceptat înainte de a plasa o comandă, bifând o căsuță prevăzută în acest scop.

Confirmarea comenzii implică acceptarea de către la SCG în vigoare la data comenzii.

4. MODIFICĂRI ALE TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE

Vânzătorul își rezervă dreptul de a-și modifica în orice moment CGV. În cazul unei modificări a CGV, CGV aplicabile sunt cele în vigoare la data comenzii, o copie a acestora, datată până la data respectivă, putând fi furnizată consumatorului la cerere.

5. TERMENI ȘI CONDIȚII

Nulitatea unei clauze contractuale nu atrage după sine nulitatea SGC. Neaplicarea temporară sau permanentă a uneia sau mai multor clauze din CGV de către vânzător nu constituie o renunțare de către acesta la celelalte clauze din CGV, care continuă să producă efecte.

6. PRODUSE

Produsele oferite spre vânzare pe site sunt descrise pe l. Fotografiile care ilustrează produsele nu constituie un document contractual.

Produsele sunt conforme cu reglementările în vigoare privind sănătatea și siguranța personală, comerțul echitabil și protecția consumatorilor în momentul în care sunt introduse pe piață. Produsele sunt conforme cu cerințele legislației franceze în vigoare la momentul introducerii pe piață.

Produsele sunt puse în vânzare și livrate în limita stocului disponibil. În cazul în care produsul comandat nu este disponibil, vânzătorul va informa imediat lși poate oferi cumpărătorului un produs de calitate și preț echivalent sau, în caz contrar, un voucher de achiziție în valoare egală cu valoarea comenzii, care poate fi utilizat pentru orice comandă viitoare.

În cazul în care lnu este de acord, vânzătorul va rambursa sumele plătite în termen de 7 zile.

7. PREȚ

7. 1. Prețurile de vânzare

Prețurile de vânzare sunt indicate, pentru fiecare dintre produsele enumerate pe site, în euro, cu toate taxele incluse, cu excepția costurilor de livrare și de transport, care sunt menționate înainte de confirmarea comenzii și facturate în plus. Suma totală plătibilă de către consumator este indicată pe pagina de confirmare a comenzii.

Prețul de vânzare al produsului este cel în vigoare în ziua comenzii. Prețul de vânzare al produselor nu include cheltuielile de livrare, care sunt facturate în plus față de preț. Orice taxă, impozit, drept, redevență (etc.) de plătit în aplicarea reglementărilor franceze sau străine (țară importatoare sau de tranzit etc.) va fi suportată de l.

În cazul unei promoții de preț, vânzătorul sse angajează să aplice prețul promoțional la toate comenzile plasate în perioada în care este anunțată promoția. Plata prețului atrage după sine transferul proprietății produsului către client.

7. 2. Modificare

Vânzătorul își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment, garantând în același timp consumatorului laplicarea prețului în vigoare în ziua comenzii.

7. 3. Taxe

Orice costuri suplimentare de transport, de livrare sau de expediere, de care clientul ar fi putut avea cunoștință înainte de plasarea comenzii, sunt menționate în formularul de comandă.

8. OFERTĂ

Ofertele de vânzare online prezentate pe Site sunt valabile pentru livrare în Franța sau în străinătate. Ofertele de vânzare online prezentate pe Site sunt valabile atât timp cât produsele apar pe Site și în limita stocurilor disponibile, cu excepția cazului în care este indicată o durată specifică. Acceptarea ofertei de către consumator este validată, în conformitate cu procesul de dublu clic, prin confirmarea comenzii.

9. COMENZI

Pentru a plasa o comandă, consumatorul, după ce și-a umplut coșul virtual cu produsele selectate și cantitățile dorite, face clic pe butonul "Comandă" și furnizează informațiile referitoare la livrare și la modalitatea de plată. Înainte de a face clic pe butonul "Confirmați comanda", clienții pot verifica detaliile comenzii lor și prețul total al acesteia și pot reveni la paginile anterioare pentru a corecta eventualele erori sau pentru a aduce modificări comenzii lor.

Confirmarea comenzii implică acceptarea SGC și constituie contractul. Un e-mail de confirmare a primirii comenzii și a plății va fi trimis de către vânzător în cel mai scurt timp posibil.

Orice modificare a comenzii de către consumator după confirmarea comenzii este supusă lacceptării prealabile a vânzătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza orice comandă din motive legitime și, mai ales, în cazul în care cantitățile de produse comandate sunt anormal de mari pentru cumpărătorii care sunt consumatori.

Contractul de vânzare se formează în momentul în care consumatorul trimite confirmarea comenzii sale.

10. PLATĂ

Prețul se plătește integral odată ce comanda a fost confirmată. Plata sse face imediat după plasarea comenzii, prin card de credit, prin sistemul Paypal sau prin Alma pentru plata în mai multe tranșe fără costuri.

Site-ul este dotat cu un sistem de plată online securizat care permite consumatorilor să cripteze transmiterea datelor bancare.

10.1 Plata în rate cu Alma

Plata în rate/plata amânată este disponibilă prin intermediul partenerului nostru Alma. Securitatea plăților este asigurată de Alma și de furnizorii săi de servicii. Toate plățile sunt protejate de 3D Secure.

Valoarea achizițiilor
  • P2X: Numai achizițiile între 50 și 2.000 de euro sunt eligibile pentru plata cu Alma.
  • P3X: Numai achizițiile între 50 și 2.000 de euro sunt eligibile pentru plata cu Alma.
  • P4X: Numai cumpărăturile între 50 și 2.000 de euro sunt eligibile pentru plata cu Alma.
Taxe

Prin plata în mai multe tranșe cu Alma, clientul nu plătește nicio taxă.

Alma este un gestionar de plăți la distanță și emite un certificat electronic ca dovadă a sumei și a datei tranzacției, în conformitate cu dispozițiile articolelor 1316 și următoarele din Codul civil francez.

Anulare

Orice reziliere a CCG care obligă vânzătorul și clientul are ca rezultat rezilierea UCG între Alma și client.

 

11. LIVRARE

Livrare înseamnă transferul posesiei fizice sau al controlului bunurilor către consumator.

Pentru termenele de livrare, vă rugăm să consultați fila "Livrare" din partea de jos a paginii de pornire a site-ului. Produsele sunt livrate la adresa indicată de client în formularul de comandă. Livrarea în Franța metropolitană este realizată de La Poste (serviciu facturat de Elia Lingerie).

În cazul în care produsul nu este conform cu comanda, consumatorul trebuie să trimită o reclamație vânzătorului în vederea obținerii unui produs de înlocuire sau, dacă este cazul, a anulării vânzării.

În cazul în care produsele nu sunt disponibile pentru livrare, vânzătorul poate oferi un produs echivalent din punct de vedere al calității și al prețului. Lipsa totală de livrare va duce la rezilierea automată a contractului de vânzare.

Elia Lingerie nu este responsabilă pentru întârzierile de transport legate de livrare.

12. GARANȚIA LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIA ÎMPOTRIVA VICIILOR ASCUNSE

Orice defect aparent al unui Produs trebuie raportat prin e-mail ([email protected]).

Clientul trebuie să respecte procedura referitoare la dreptul de retragere, informând în prealabil Elia Innovation prin orice mijloc de pe ldespre existența acestui defect aparent, astfel încât returul să poată fi acceptat.

Sub rezerva validării unei neconformități sau a unui defect de către Elia Innovation sau de către producător, după caz, Clientul beneficiază de următoarele garanții: Elia Innovation acționează în calitate de garant în sensul dispozițiilor articolelor L 217-5 și următoarele din Codul consumului și 1641 și următoarele din Codul civil.
Astfel, Clientul :
- beneficiază de un termen de doi (2) ani de la livrarea Produsului pentru a acționa în caz de lipsă de conformitate a Produsului,
- este scutit de a dovedi existența lipsei de conformitate a bunului în cele șase (6) luni de la livrarea Produsului,
- poate alege între repararea sau înlocuirea Produsului, în condițiile de cost prevăzute la articolul L217-9 din Codul Consumatorului; Garanția legală de conformitate se aplică independent de garanția comercială descrisă mai jos.

În plus, Clientul poate, de asemenea, să invoce garanția legală pentru viciile ascunse ale bunului vândut, așa cum este definită în articolele 1641 și următoarele din Codul civil francez. Garanția legală pentru viciile ascunse permite Clientului, în termen de doi ani de la descoperirea viciului, să fie rambursat pentru un Produs care s-a dovedit a fi impropriu pentru utilizarea prevăzută. Garanția pentru vicii ascunse protejează Clientul împotriva viciilor ascunse ale Produsului achiziționat care împiedică utilizarea acestuia sau îl afectează într-o asemenea măsură încât Clientul nu l-ar fi achiziționat. În acest caz, Clientul are de ales între două opțiuni: să păstreze Produsul și să solicite o reducere a prețului sau să returneze Produsul și să solicite rambursarea prețului plătit, în conformitate cu articolul 1644 din Codul civil francez.

În cazul în care viciul aparent, lipsa de conformitate sau viciul ascuns al articolului, declarat de client, dacă este cazul, este dovedit, după expertiză, Elia Innovation se angajează să ramburseze clientul pe cheltuiala acestuia și cel târziu în termen de paisprezece (14) zile.

Elia nu poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a articolelor de către client.

13. PLÂNGERI

Cererile de garanție trebuie trimise prin e-mail la adresa [email protected].

14. RESPONSABILITATE

Furnizorul nu poate fi tras la răspundere în cazul neexecutării sau al executării necorespunzătoare a contractului, fie din cauza unui act al l, fie din cauza unui act insurmontabil și imprevizibil al unei terțe părți la contract, fie din cauza unui caz de forță majoră. În plus, vânzătorul nu poate fi considerat responsabil în cazul în care produsul nu este conform cu legislația țării consumatorului și este responsabilitatea consumatorului să verifice dacă produsul nu este interzis la vânzare în țara sa.

15. REZOLUȚIA ORDINULUI

Anularea comenzii în cazurile prevăzute în prezentele CGC se pronunță prin scrisoare recomandată simplă cu confirmare de primire sau prin scrisoare electronică și se dobândește de drept.

16. DREPTUL DE RETRAGERE

Consumatorii au la dispoziție o perioadă legală de 14 zile libere pentru a-și exercita dreptul de retragere de la data primirii bunurilor, fără a fi nevoiți să își justifice decizia sau să plătească penalități.

Clientul va fi rambursat pentru sumele plătite, după primirea și verificarea returnării articolelor sale și cel târziu în termen de 14 zile de la primirea produsului său. Elia Lingerie poate amâna rambursarea până la primirea articolelor în depozitul nostru, data reținută fiind cea a primei dintre aceste fapte.

Elia Lingerie va rambursa Clientul folosind același mijloc de rambursare ca și cel folosit pentru tranzacția inițială.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, consumatorul trebuie să notifice Elia cu privire la decizia sa de retragere prin intermediul unei declarații neechivoce prin e-mail la adresa [email protected]. Produsele trebuie să fie returnate în starea lor originală, noi și complete (ambalaj, accesorii, instrucțiuni etc.), astfel încât să poată fi recomercializate în stare nouă; dacă este posibil, trebuie să fie însoțite de o copie a dovezii de cumpărare.

Orice produs primit folosit sau în stare proastă nu va fi rambursat.

În cazul în care dreptul de retragere este exercitat în perioada menționată mai sus, se va rambursa doar prețul produsului (produselor) achiziționat(e); costurile de livrare rămân în responsabilitatea CLIENTULUI. Clientul trebuie să sse asigure că pachetul ajunge la sediul nostru pentru a sasigura rambursarea.

Toate reclamațiile și cererile de returnare trebuie să fie făcute prin e-mail la adresa [email protected].

În cazul retragerii de către client, acesta din urmă trebuie să returneze produsele la adresa indicată de Elia Innovation fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de cel mult paisprezece zile de la data la care clientul a comunicat destinatarului indicat pe formularul de retragere decizia sa de a se retrage din contract.

Acest termen se consideră a fi respectat dacă clientul returnează bunurile din comandă înainte de expirarea l.

17. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Elementele reproduse pe acest site (fotografii, elemente vizuale, texte, desene, imagini etc.) sunt proprietatea exclusivă a Elia Innovation și sunt protejate de legea proprietății intelectuale (drepturi de autor, legea mărcilor etc.). Orice reproducere sau distribuire a acestor elemente, fără autorizație prealabilă scrisă, expune contravenienții la proceduri judiciare.
Informațiile conținute în articolele de pe site-ul www-elia-lingerie.com sunt informații generale. Deși au fost revizuite de profesioniști din domeniul sănătății, aceste informații nu sunt lipsite de erori, nu constituie un sfat de sănătate sau o consultație și nu sunt destinate să ofere un diagnostic sau să sugereze un tratament. În niciun caz aceste informații nu pot fi folosite ca substitut al unui sfat medical și nici nu pot înlocui o consultare cu un profesionist din domeniul sănătății. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să vă consultați medicul dumneavoastră.

18. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Scopul prelucrării computerizate a datelor cu caracter personal colectate de către site este de a gestiona comenzile. Consumatorul este informat că această prelucrare automatizată a informațiilor a fost declarată la CNIL pe l.

În conformitate cu Legea franceză privind protecția datelor (Loi Informatique et Libertés), aveți dreptul de acces, rectificare și opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, în scris la adresa de mai jos (cu o copie a actului de identitate).
e-mail: [email protected] sau prin poștă la următoarea adresă: 7 rue Mariotte, 75017 Paris.

Elia Lingerie se angajează să pună în aplicare o gestionare și o prelucrare responsabilă a datelor cu caracter personal și să asigure cea mai mare confidențialitate a tuturor informațiilor personale colectate în contextul schimburilor cu consumatorii săi. Datele transmise prin intermediul Site-ului sunt protejate în conformitate cu dispozițiile Legii franceze nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind protecția datelor, astfel cum a fost modificată. ) Operatorul de date în sensul articolului 3 din această lege este Elia Innovation.

Site-ul poate oferi funcții pentru crearea de conturi sau partajarea de conținut cu anumite site-uri terțe, cum ar fi Facebook, Instagram sau Twitter. Vă atragem atenția asupra faptului că aceste site-uri terțe sunt guvernate de propriile lor politici de confidențialitate. Prin urmare, trebuie să citiți politicile de confidențialitate ale acestor site-uri terțe și utilizarea datelor dvs. personale pe aceste site-uri.

Consumatorii sunt, de asemenea, informați că Site-ul utilizează cookie-uri pentru a optimiza experiența lor pe Site, pentru a înregistra informații referitoare la navigare, precum și informații furnizate în formularele online. Un cookie este un fișier text care conține elemente de date care este stocat atunci când vizitați un site web. Acesta este conceput pentru a ajuta site-urile web să rețină preferințele dumneavoastră. Există diferite tipuri de cookie-uri. Fără acestea, site-urile web nu ar putea funcționa în modul în care sunteți obișnuit. Cu toate acestea, consumatorii au în continuare opțiunea de a se opune înregistrării de module cookie, urmând instrucțiunile furnizate de browserul lor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina noastră de conformitate cu RGPD.

Utilizarea site-ului și înregistrarea pe site de către un minor trebuie să fie autorizate de către reprezentantul legal al acestuia.

Site-ul este găzduit de OVH, al cărui sediu este situat la 2 rue Kellermann, BP 80157, 59100 Roubaix.

19. POLITICA PRIVIND COMENTARIILE ȘI FEEDBACK-UL CLIENȚILOR

Elia Innovation își rezervă dreptul de a prelucra datele dumneavoastră personale în scopul gestionării și urmăririi comenzii dumneavoastră, al colectării feedback-ului clienților și al urmăririi schimburilor în cadrul site-ului https://www.elia-lingerie.com.

Aceste informații sunt destinate departamentelor autorizate ale Elia Innovation și oricăror subcontractanți. Datele colectate pot fi transferate în afara Uniunii Europene în scopul gestionării relațiilor cu clienții și a serviciului post-vânzare.

Datele sunt păstrate pe durata relației comerciale, la care se adaugă termenele de prescripție și de păstrare aplicabile. Aveți dreptul de a consulta, accesa și rectifica datele care vă privesc, precum și dreptul de a vă opune din motive legitime și dreptul de a vă opune în special la prospectarea comercială.

20. INSTANȚA COMPETENTĂ

Orice litigiu legat de interpretarea și executarea prezentelor condiții generale de vânzare se supune legislației franceze. În lipsa unei rezolvări pe cale amiabilă, litigiul va fi adus în fața tribunalului comercial, care va fi tribunalul de la locul unde se află sediul social al Elia Innovation.

21. LEGEA APLICABILĂ

Prezentul contract și CGC care îl reglementează sunt guvernate de legislația franceză.

22. PROGRAM DE SPONSORIZARE

Vânzătorul oferă consumatorului posibilitatea de a se alătura unui program de sponsorizare și de fidelizare La Famélia pentru a deveni ambasador Elia prin crearea unui cont pe site-ul său, fără nicio obligație de cumpărare. Consumatorul se poate dezabona de la acest program în orice moment prin intermediul linkului de dezabonare din e-mailurile de sponsorizare sau contactându-ne pentru a-și șterge contul.

Programul de sponsorizare vă permite să sponsorizați noi clienți, în limita unui cont de client per consumator, oferindu-le un cod de reducere de -10% la prima lor comandă de cel puțin 50 de euro. În schimb, consumatorul primește puncte pentru fiecare comandă validată. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu acorda recompensele pentru o sponsorizare validată sau de a suspenda contul de client din programul de sponsorizare dacă are motive întemeiate să creadă că această sponsorizare nu este legitimă, inclusiv, dar fără a se limita la s, consumatorii care se sponsorizează singuri, care creează mai multe conturi de client sau al căror volum de sponsorizare este prea mare sau orice altă utilizare frauduloasă a programului.

Programul de fidelizare permite clienților să efectueze o serie de acțiuni care le aduc puncte în contul lor de client. Toate acțiunile și punctele asociate pot fi consultate la următoarea adresă: https://www.elia-lingerie.com/pages/rewards

Clienții își pot converti apoi punctele în vouchere de reducere de îndată ce un prag este atins, în momentul plasării unei comenzi, în conformitate cu rata de conversie puncte/euro comunicată anterior pe pagina următoare: https://www.elia-lingerie.com/pages/rewards.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a retrage, modifica sau înlocui programul de recomandare în orice moment, fără notificare prealabilă și la propria discreție. S În cazul în care Programul de sponsorizare este reziliat, Vânzătorul va onora toate codurile promoționale care au fost câștigate înainte de rezilierea Programului de sponsorizare și care nu au expirat. Cu toate acestea, nu va fi posibilă sponsorizarea de noi persoane sponsorizate.

23. OPERATION HARMONIE MUTUELLE x YVON

Consumatorul care a beneficiat de un chiloti menstruali Elia gratuit și de o livrare gratuită la un punct de releu din Franța în urma utilizării unui cod promoțional care îi va fi comunicat prin intermediul adresei sale de e-mail de către una dintre mărcile din grupul VYV.

În cadrul acestei operațiuni speciale oferite de Elia împreună cu societățile de asigurări mutuale ale grupului VYV - Harmonie Mutuelle sau Yvon, membrii vor putea să primească gratuit coletele la un punct de releu din Franța. În cazul în care un membru nu-și ridică coletul în cele 14 zile acordate de punctul de releu, va trebui să contacteze serviciul clienți Elia la [ email protected] și să plătească 7,50 EUR pentru a acoperi costurile de repregătire și reexpediere a coletului la un punct de releu. De asemenea, membrii pot alege o altă metodă de livrare, pe cheltuiala lor. În cazul unei lipse de stoc, Elia Lingerie își rezervă dreptul de a propune membrului un model de înlocuire echivalent.

 

Ultima modificare - 11/12/2023

 

Elia Innovation, societate pe acțiuni simplificată cu un capital social de 1 000 de euro, cu sediul social la 7 rue Mariotte, 75017 Paris șiînregistrată sub numărul849 612 395 R.C.S. Nanterre - TVA FR 13 849612395 - Director de publicare: Marion Goilav.