CGV & Aviz legal

1. OBIECTUL

Prezentele condiții generale de vânzare („GTC”) sunt aplicabile exclusiv vânzării online a produselor companiei Elia Innovation (denumită în continuare „Elia Lingerie”) pe site-ul www.elia-lingerie.com (denumit în continuare „Site-ul”).

2. DOMENIILE DE APLICARE

CGC guvernează exclusiv contractele de vânzare online a produselor Elia Lingerie (denumit în continuare „Vânzătorul”) încheiate cu cumpărători având statut de consumatori și constituie odată cu comanda online documentele contractuale opozabile părților, cu excluderea tuturor celorlalte documente, prospecte, cataloage sau fotografii ale produselor care sunt doar orientative.

T&C-urile sunt intocmite precum si toate informatiile contractuale mentionate pe site in limba franceza.

3. DISPONIBILITATE ȘI OBLIGATORIE

T&C-urile sunt puse la dispoziția consumatorilor pe site-ul Vânzătorului unde pot fi vizualizate direct. CGC sunt opozabile consumatorului care recunoaște, prin bifarea unei căsuțe prevăzute în acest scop, că le-a luat cunoștință și le-a acceptat înainte de a plasa o comandă.

Validarea comenzii prin confirmarea acesteia constituie acceptarea de către cumpărător a TGC în vigoare în ziua comenzii.

4. MODIFICĂRI LA GTC

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Condițiile și Condițiile în orice moment. În cazul modificării CGC, CGA aplicabile sunt cele în vigoare la data comenzii, o copie a cărora datată până în prezent poate fi oferită consumatorului la cererea acestuia.

5. CLAUZE ALE CGA

Nulitatea unei clauze contractuale nu atrage nulitatea CGA. Neaplicarea temporară sau permanentă a uneia sau mai multor clauze ale T&C de către Vânzător nu va constitui o renunțare din partea acestuia la celelalte clauze ale T&C care continuă să-și producă efectele.

6. PRODUSE

Produsele oferite spre vânzare prezentate pe Site fac obiectul unei descrieri fiecare. Fotografiile care ilustrează produsele nu constituie document contractual.

Produsele sunt conforme cu reglementarile in vigoare referitoare la siguranta si sanatatea persoanelor, corectitudinea tranzactiilor comerciale si protectia consumatorilor atunci cand sunt introduse pe piata. Produsele respectă cerințele legislației franceze în vigoare la momentul introducerii lor pe piață.

Produsele sunt oferite spre vanzare si livrate in limita stocurilor disponibile. În caz de indisponibilitate a produsului comandat, Vânzătorul informează imediat cumpărătorul și îi poate oferi un produs de calitate și preț echivalent sau, în lipsă, un voucher de achiziție pentru suma comenzii utilizabilă pentru comanda imediat următoare.

În cazul în care cumpărătorul nu este de acord, Vânzătorul rambursează sumele plătite în termen de 7 zile.

7. PREȚ
7. 1. Preț de vânzare

Prețurile de vânzare sunt indicate, pentru fiecare dintre produsele apărute pe Site, în euro toate taxele incluse, excluzând costurile de livrare și transport menționate înainte de validarea comenzii și facturate în plus. Suma totală datorată de consumator este indicată pe pagina de confirmare a comenzii.

Pretul de vanzare al produsului este cel in vigoare in ziua comenzii. Pretul de vanzare al produselor nu include costurile de transport facturate in plus fata de pret. Orice impozit, taxă, taxă (etc.) care urmează să fie plătită în aplicarea reglementărilor franceze sau străine (țara importatoare sau de tranzit etc.) rămâne în responsabilitatea cumpărătorului.

În cazul unei promoții de preț, Vânzătorul se obligă să aplice prețul promoțional oricărei comenzi plasate în perioada de publicitate făcută pentru promoție. Plata prețului are ca rezultat transferul dreptului de proprietate asupra produsului către client.

7. 2. Modificare

Vânzătorul își rezervă dreptul de a-și modifica prețurile în orice moment, garantând în același timp consumatorului aplicarea prețului în vigoare în ziua comenzii.

7. 3. Taxe

Costurile suplimentare de transport, livrare sau poștă, de care clientul le-a putut lua la cunoștință înainte de comandă, sunt fixate pe formularul de comandă.

8. OFERTA

Ofertele de vânzare online prezentate pe Site sunt rezervate consumatorilor cu domiciliul în Franța și/sau într-o țară membră a Uniunii Europene și pentru livrări în aceleași zone geografice. Ofertele de vanzare online prezentate pe site sunt valabile, in lipsa unei indicatii specifice de durata, atata timp cat produsele apar pe Site si in limita stocurilor disponibile. Acceptarea ofertei de catre consumator este validata, in conformitate cu procesul dublu click, prin confirmarea comenzii.

9. COMENZI

Pentru a plasa o comandă, consumatorul, după ce și-a completat coșul virtual indicând produsele selectate și cantitățile dorite, apoi dă clic pe butonul „Comandă” și oferă informații referitoare la livrare și modalitatea de plată. Inainte de a face click pe butonul „Confirmare comanda”, consumatorul are posibilitatea de a verifica detaliile comenzii sale si pretul total al acesteia si de a reveni la paginile anterioare pentru a corecta eventualele erori sau eventual a-si modifica comanda.

Confirmarea comenzii implică acceptarea GTC și formează contractul. Un e-mail care confirmă primirea comenzii și plata acesteia este trimis de către Vânzător cât mai curând posibil.

Orice modificare a unei comenzi de către consumator după confirmarea comenzii sale este supusă acceptării prealabile a Vânzătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza orice comandă din motive legitime și mai ales dacă cantitățile de produse comandate sunt anormal de mari pentru cumpărătorii având statut de consumatori.

Contractul de vânzare se formează în momentul în care consumatorul trimite confirmarea comenzii sale.

10. PLATA

Pretul se plateste integral dupa confirmarea comenzii. Plata se face imediat la comanda cu cardul de credit, prin sistemul Paypal, sau de catre Alma pentru plata in rate gratuit.

Site-ul este echipat cu un sistem de securitate a plăților online care permite consumatorilor să cripteze transmiterea detaliilor bancare.

11. LIVRARE

Livrarea înseamnă transferul către consumator a posesiei fizice sau controlului bunului.

Pentru termenele de livrare, va multumim ca ati consultat fila „Livrare” aflata in partea de jos a paginii de start a site-ului. Produsele sunt livrate la adresa indicata de client in formularul de comanda. Livrarea în Franța continentală se face de La Poste (serviciu facturat de Elia Lingerie).

In cazul in care produsul nu este conform comenzii, consumatorul trebuie sa trimita o reclamatie Vanzatorului in vederea obtinerii inlocuirii produsului sau eventual solutionarii vanzarii.

În cazul indisponibilității produselor la livrare, Vânzătorul poate oferi un produs echivalent din punct de vedere al calității și prețului. Lipsa totală a livrării atrage rezilierea automată a contractului de vânzare.

Elia Lingerie nu este responsabilă pentru întârzierile de transport legate de livrare.

12. GARANȚIA LEGALĂ A CONFORMITĂȚII ȘI GARANȚIA DEFECTELOR ASCUNSE

Prezența unui defect aparent într-un Produs trebuie să dea naștere unei reclamații prin e-mail (shop@elia-lingerie.com).

Clientul trebuie să respecte procedura aferentă dreptului de retragere informând în prealabil Elia Innovation prin toate mijloacele existența acestui defect aparent, pentru ca returul să poată fi acceptat.

Sub rezerva validării unei neconformități sau a unui defect ascuns de către Elia Innovation sau producător, după caz, Clientul beneficiază de următoarele garanții: Elia Innovation, acționează în calitate de garant în sensul prevederilor articolelor L 217- 5 și următoarele din Codul consumului și 1641 și următoarele din Codul civil.
Astfel, Clientul:
- are o perioada de doi (2) ani de la livrarea Produsului pentru a actiona in lipsa conformitatii Produsului,
- este scutită de a face dovada existenței neconformității bunurilor în cele șase (6) luni de la livrarea Produsului,
- poate alege între repararea sau înlocuirea Produsului, în condițiile de cost prevăzute la articolul L217-9 din Codul Consumatorului; Garanția legală de conformitate se aplică independent de garanția comercială descrisă mai jos.

În plus, Clientul poate implementa și garanția legală pentru vicii ascunse la articolul vândut, în sensul articolelor 1641 și următoarele din Codul civil. Garanția legală împotriva viciilor ascunse permite Clientului, în termen de doi ani de la descoperirea defectului, rambursarea unui Produs care s-a dovedit a fi impropriu utilizării acestuia. Garanția împotriva defectelor ascunse permite Clientului să fie protejat împotriva defectelor ascunse ale Produsului achiziționat și care împiedică utilizarea acestuia sau îl afectează în așa măsură încât Clientul nu l-ar fi achiziționat. Clientul are apoi de ales între două opțiuni: păstrează Produsul și solicită o reducere de preț, sau returnează Produsul și solicită rambursarea prețului plătit, în conformitate cu articolul 1644 din Codul civil.

În cazul în care defectul aparent, lipsa de conformitate sau chiar defectul ascuns al articolului, declarat de client, dacă este cazul, este dovedit, în urma unei evaluări efectuate, Elia Innovation se obligă să ramburseze clientul pe cheltuiala acestuia și cel târziu în termen. paisprezece (14) zile.

Cu toate acestea, Elia nu poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare abuzivă a articolelor pe care clientul le poate face din acestea.

13. PLÂNGERI

Reclamațiile făcute în temeiul garanțiilor trebuie trimise prin e-mail la shop@elia-lingerie.com.

14. RESPONSABILITATE

Vanzatorul nu poate fi tras la raspundere in cazul neexecutarii sau indeplinirii necorespunzatoare a contractului datorita fie faptului cumparatorului, fie faptului insurmontabil si imprevizibil al unui tert la contract, fie a unui caz de forta majora. În plus, Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru nerespectarea produsului cu legislația țării consumatorului căruia îi revine responsabilitatea de a verifica dacă produsul nu este interzis la vânzare în țara sa.

15. REZOLUȚIE DE COMANDĂ

Anularea comenzii in cazurile prevazute in prezentele CGV se va pronunta prin simpla scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin scrisoare electronica si va fi dobandita automat.

16. DREPTUL DE RETRAGERE

Consumatorul are la dispoziție un termen legal de 14 zile libere pentru a-și exercita dreptul de retragere de la data primirii bunurilor fără a fi nevoit să justifice motive sau să plătească penalități.

Clientul va fi rambursat pentru sumele plătite, la primirea și verificarea returnării articolelor sale și cel mai târziu în termen de 14 zile de la primirea produsului. Elia Lingerie poate amâna rambursarea până la primirea articolelor în depozitul nostru, data aleasă fiind cea a primei dintre aceste fapte.

Elia Lingerie va rambursa Clientul folosind aceeași metodă de rambursare ca cea utilizată pentru tranzacția inițială.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, consumatorul trebuie să notifice Elia decizia sa de retragere printr-o declarație fără ambiguitate prin e-mail la returns@elia-lingerie.com. Returul produselor trebuie să se facă în starea lor originală, nouă și completă (ambalaj, accesorii, instrucțiuni etc.) pentru a putea fi re-comercializate în stare nouă; dacă este posibil, acestea ar trebui să fie însoțite de o copie a dovezii de cumpărare.

Orice produs primit care este folosit sau în stare proastă nu poate fi rambursat.

În cazul exercitării dreptului de retragere în perioada menționată mai sus, se va rambursa doar prețul Produsului (produselor) achiziționat, costurile de livrare rămânând în sarcina CLIENTULUI. Clientul trebuie să se asigure că pachetul său ajunge la sediul nostru pentru a asigura o rambursare.

Toate reclamațiile și cererile de retur trebuie făcute prin e-mail la returns@elia-lingerie.com

În cazul retragerii de către client, acesta din urmă trebuie să returneze produsele la adresa indicată de Elia Innovation fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în cel mult paisprezece zile după ce clientul a comunicat destinatarului indicat în formularul de retragere decizie de retragere din eventualul contract.

Această perioadă este considerată îndeplinită dacă clientul returnează bunurile din comandă înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile.

17. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Elementele reproduse pe acest site (fotografii, imagini, texte, desene, imagini etc.) sunt proprietatea exclusivă a Elia Innovation și sunt protejate de legea proprietății intelectuale (drept de autor, legea mărcilor etc.). Orice reproducere și distribuire a acestor elemente, fără autorizație prealabilă scrisă, expune infractorii la proceduri judiciare.

18. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Scopul prelucrării computerizate a datelor personale colectate de Site este gestionarea comenzilor. Consumatorul este informat că această prelucrare automată a informațiilor a fost declarată la CNIL.

În conformitate cu Legea privind protecția datelor, aveți dreptul de a accesa, de a rectifica și de a vă opune prelucrării informațiilor cu caracter personal care vă privesc, scriind la adresa de mai jos (cu copie după dovada identității).
e-mail: shop@elia-lingerie.com sau prin poștă la următoarea adresă: 7 Bis Avenue Michel Ricard, 92270 Bois Colombes

Elia Lingerie se angajează să instituie un management responsabil și prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru a asigura cea mai mare confidențialitate a tuturor informațiilor personale colectate în contextul schimburilor cu consumatorii săi. Datele transmise prin intermediul Site-ului sunt protejate în conformitate cu prevederile Legii „Informatique et Libertés” nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu modificările ulterioare. ) Operatorul de date în sensul articolului 3 din prezenta lege este Elia Innovation.

Site-ul poate oferi funcții pentru crearea unui cont sau partajarea conținutului cu anumite site-uri terțe, cum ar fi Facebook, Instagram sau Twitter. Vă atragem atenția asupra faptului că aceste site-uri terțe sunt guvernate de propriile politici de confidențialitate. Prin urmare, trebuie să fiți neapărat conștienți de politicile de confidențialitate ale acestor site-uri terțe și de utilizarea datelor personale care vă privesc prin intermediul acestor site-uri.

Consumatorul este de asemenea informat că Site-ul utilizează cookie-uri menite să-și optimizeze experiența pe Site, să înregistreze informații referitoare la navigare precum și informațiile menționate în formularele online. Un cookie este un fișier text care conține date care sunt stocate atunci când vizitați un site web. Este conceput pentru a ajuta site-urile web să-și amintească preferințele. Există diferite tipuri de cookie-uri. Fără ele, site-urile web nu ar putea funcționa așa cum sunteți obișnuiți. Consumatorul își păstrează totuși dreptul de a se opune înregistrării cookie-urilor urmând instrucțiunile furnizate de browserul său.

Preferințele mele privind cookie-urile

Pentru mai multe informații, consultați conformitatea noastră cu GDPR .

Utilizarea Site-ului și înregistrarea pe Site de către un minor trebuie să fie autorizată de reprezentantul legal al acestuia.

Site-ul este găzduit de OVH, cu sediul la 2 rue Kellermann, BP 80157, 59100 Roubaix.

19. POLITICA COMENTARIILOR ȘI RECENZIILOR CLIENȚILOR

Compania Elia Innovation își rezervă dreptul de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru gestionarea, urmărirea comenzii dumneavoastră, colectarea opiniilor clienților, urmărirea schimburilor din cadrul site-ului https: //www.elia-lingerie. com.

Aceste informații sunt destinate serviciilor autorizate ale Elia Innovation, oricăror subcontractanți. Datele colectate pot fi transferate în afara Uniunii Europene în scopul gestionării relațiilor cu clienții și al serviciului post-vânzare.

Datele sunt păstrate pe durata relației comerciale, plus termenele de limitare și păstrare în vigoare. Aveți dreptul de a pune la îndoială, de a accesa și de a rectifica datele care vă privesc, precum și dreptul de a vă opune din motive legitime și dreptul de a vă opune prospectării, în special prospectării comerciale.

20. INSTALAȚIA COMPETENTĂ

Orice litigiu legat de interpretarea si executarea acestor conditii generale de vanzare se supune legii franceze. În lipsa unei soluționări pe cale amiabilă, litigiul va fi adus în fața instanței de comerț, care va fi instanța de amplasare a sediului Elia Innovation.

21. LEGEA APLICABILĂ

Acest contract și GTC care îl guvernează sunt supuse legii franceze.

22. PROGRAM DE SPONSORIZARE

Vânzătorul oferă consumatorului să se alăture unui program de sponsorizare și fidelizare La Famélia pentru a deveni ambasador Elia prin crearea unui cont pe site-ul său, fără obligație de cumpărare. În orice moment, consumatorul se poate dezabona de la acest program prin intermediul link-ului de dezabonare din e-mailurile de sponsorizare sau contactându-ne pentru a-și șterge contul.

Programul de recomandare permite, în limita unui cont de client per consumator, să sponsorizeze recomandări oferindu-le un cod de reducere de -10% la prima lor comandă în valoare de 50€ minim. În schimb, consumatorul primește puncte pentru fiecare comandă validată. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu acorda recompense pentru o recomandare validată sau de a suspenda contul de client al programului de recomandare dacă are motive întemeiate să creadă că o astfel de recomandare nu este legitimă, inclusiv, fără limitare, consumatorii care se sponsorizează, creează mai multe conturi de clienți sau al căror volum de sponsorizare este prea important sau orice altă utilizare frauduloasă a programului.

Programul de fidelitate îi permite să desfășoare un set de acțiuni care îi permit să acumuleze puncte în contul său de client. Toate acțiunile și punctele asociate pot fi vizualizate la următoarea adresă: https://www.elia-lingerie.com/ro/pages/rewards

Clientul își poate converti apoi punctele într-un cupon de reducere imediat ce se atinge un nivel, la plasarea unei comenzi, în conformitate cu rata de conversie puncte/euro comunicată anterior pe următoarea pagină: https: // www .elia-lingerie. com / pagini / recompense

Vânzătorul își rezervă dreptul de a retrage, modifica sau înlocui programul de recomandare în orice moment, fără notificare și la discreția sa. Dacă Programul de Recomandări este încheiat, Vânzătorul va onora toate codurile promoționale care vor fi fost câștigate înainte de sfârșitul Programului de Recomandări și care nu au expirat. Cu toate acestea, nu va fi posibil să sponsorizați noi recomandări.

Ultima modificare - Program de sponsorizare - 30.03.2021

Elia Innovation, Societate pe acțiuni simplificată cu un capital social de 1000, cu domiciliul la 7 Bis Avenue Michel Ricard, 92270 Bois Colombes și înregistrat la 849 612 395 RCS Nanterre - TVA FR 13 849612395 - Director de publicație: Marion Goilav

Les informations issues des articles présents sur le site www-elia-lingerie.com sont des informations générales. Bien qu’elles aient été relues par des professionnels de santé, ces informations ne sont pas exemptes d’erreurs, ne constituent pas des conseils de santé ou des consultations et n’ont pas vocation à fournir un diagnostic ou proposer un traitement. Ces informations ne peuvent, en aucun cas, se substituer à un avis médical et ne peuvent pas remplacer une consultation auprès d’un professionnel de santé. Pour toute question, nous vous invitons à consulter votre médecin.